Dahilan ng pagdating ng mga kastila ben hollingsworth and nina dobrev dating


Sa kapanahunan ng kadiliman, marami ang nagdurusa, marami ang nananahimik ngunit napapahamak. Narito na pala kayo, magandang gabi sa inyong lahat, salamat sa inyong pagdating. Hindi marunong magkumpisal tsk, walang pagbabago sa kalagayan ng bayan! Hindi ba kaibigan mo din yung yumao na si Don Raph. Para kang kung sinong nagmamarunong, umalis ka sa aking paningin! (nagpalakpakan, liban kay Ibarra) Kapitan Tiago: Ah, eh, oh sige Crisostomo, iiwan muna kita. .palit ng set..habang nagpapalit ng set…*offstage voice*) Victorina: Argh… Napakaliit na bagay ang sinadadya mo rito, walang mahalaga dito sa bayang ito! CRISOSTOMO: Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama.

Oo, naninirahang takot at naghihinagpis, hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. (biglang natigil ang usapan) Tiya Isabel: Aba, nandito na ho ang aking matalik na pinsan, at ang kasama niyang si. (alis sa set) Tiago: Ah, kilala niyo pala si Padre Damaso, handa na ang hapunan! Crisostomo Ibarra: Kapitan Tiago: Aba, hijo, kararating mo lamang dito, atsaka, dadating din si Maria Clara ngayong gabi, sinundo na siya ni Isabel.

Anong karapatan mong ipahukay ang bangkay ng aking ama!

SCENE 5 Ang Dalawang Sakristan Nangangampana ang dalawang sakristan na sina Basilio at Crispin. Kahit isang taon pa akong magtrabaho, hindi ko mababayaran iyan.

SAKRISTAN: Basilio, may multa kang dalawang real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana…At ikaw Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo isinasauli ang ninakaw mo! Pagbigyan n’yo na po— Sinaktan ng sakristan-mayor si Basilio hanggang sa ito’y hindi na halos makatayo. SISA: Marahil ay gutom na gutom na ang mga anak ko...