Xxx marathi chat


Xxx marathi chat-74Xxx marathi chat-78

माझ्या मावस भावाच्या मुलाचे नुकतेच लग्न पुण्यात झाले आणि भावाचा मुलगा लग्नानंतर १५ दिवस पुण्यात राहून मग अमेरिकेला निघून गेला. माझ्या भावाचा मला एका बुधवारी पुण्याहून फोन आला की माया विसासाठी शनिवारी संध्याकाळी पुण्याहून निघून रात्री आमच्याकडे रहावयास येत आहे, आणि सोमवारी सकाळी १० वाजता तिची अमेरिकन कॉन्सुलेट मध्ये अपॉइंटमेंट आहे. कारण मी फार गडबडीत होतो तुमच्या लग्नानंतर." मी विचारले."अंकल, आम्हाला वेळ कमी होता म्हणून आम्ही महाबळेश्वरला गेलो. आणि माया एकदम लाजली."ओ नो अंकल, यू आर टू मच, आस काय हो विचारता?

त्याची बायको माया ही अमेरिकन विसा नसल्यामुळे त्याचे बरोबर जाऊ शकली नाही. मी त्यास सांगितले की मायाने येउन रहाण्यास काही हरकत नाही, व मी तिला स्टेशनवरुन घेउन येइन आणि विसाचे दिवशी सर्व मदत करीन.शुक्रवारी सकाळी माझ्या बायकोला तिच्या काही मैत्रीणींबरोबर अचानक मुंबईबाहेर ५-६ दिवसांकरिता जावे लागले. कारण दीपकची खूप धावपळ होती." माया जरा लाजूनच म्हणाली."मग कसा काय झाला हनिमून, मजा आली का? " अस म्हणत माया एकदम मुरकली."अग सांग, एवढी कशाला लाजतेस. आणि माया एकदम लाजली.पुढे काय झाले..."ओ नो अंकल, यू आर टू मच, आस काय हो विचारता?

हमालानी बॅग माझ्या युनिफॉर्म्ड शोफरचे ताब्यात दिली. २०व्या मजल्यावरील आमच्या घरी पोहोचल्यावर मायाला मी तिची बेडरुम दाखवली व एसी चालू करुन दिला. माया ही देखील कॉम्प्युटर इंजिनियर झाली होती आणि लग्नापूर्वि पुण्यात नोकरी करत होती. माझे ३ पेग झाले होते आणि मायानी २ ग्लास वाइन घेतली होती.

त्यादिवशी तिचे केस खांद्यापर्यंत लांब होते."हाय माया, कसा झाला प्रवास" मी तिला विचारले व तिची बॅग हमालाला उचलायला सांगितली."अंकल प्रवास खूप छान व आरामात झाला, पण इथे मुंबईत उकडते आहे" माया म्हणाली.बोलत बोलत आम्ही माझ्या टोयोटा कॅम्री कारपाशी आलो. अनल्पाई.नेट तिचा नवरा म्हणजे माझा मावस पुतण्या दीपक हा कँलिफोर्नियात आय टीमधे इंजिनियर आहे.

तिने पायात डिझायनर चपला घातल्या होत्या आणि चांदीची एक साखळी(अँकलेट) तिच्या डाव्या पावलावर होते. ती माझी सून आहे तरी तिचा उपभोग घ्यावा असे मला वाटू लागले.